ตารางคำนวณกราฟเตือนภัยปริมาณน้ำฝนสะสม

ระบุข้อมูลปริมาณน้ำฝน

ต้องการดูปริมาณน้ำฝนสะสมราย วัน     ข้อมูลจนถึงวันที่     ข้อมูลย้อนหลังจำนวน วัน
 

กรอกข้อมูลปริมาณน้ำฝน

ข้อมูลระหว่างวันที่ 23/02/2018 - 25/03/2018

 23/02/18
 24/02/18
 25/02/18
 26/02/18
 27/02/18
 28/02/18
 01/03/18
 02/03/18
 03/03/18
 04/03/18
 05/03/18
 06/03/18
 07/03/18
 08/03/18
 09/03/18
 10/03/18
 11/03/18
 12/03/18
 13/03/18
 14/03/18
 15/03/18
 16/03/18
 17/03/18
 18/03/18
 19/03/18
 20/03/18
 21/03/18
 22/03/18
 23/03/18
 24/03/18
หมายเหตุ:
  • ให้ระบุช่องปริมาณน้ำฝนเป็นตัวเลข (มม.)
  • หากช่องปริมาณน้ำฝนใดไม่ได้ระบุ ระบบจะกำหนดให้วันนั้นมีค่าเป็น 0
  •