หน้าแรก    |    เตือนภัยดินถล่ม    |    ข่าวสาร    |    สถานีวัดน้ำฝน มก.    |    บทความเผยแพร่    |    เว็บบอร์ด     ||    เกี่ยวกับเรา    |    GERD   
  หน้าหลัก / กิจกรรมและภาพกิจกรรม / กิจกรรมและภาพกิจกรรม / รายละเอียด
  กิจกรรมและภาพกิจกรรม

สถานีวัดน้ำฝน ณ บ้านดอนแก้ว ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ (23/06/2553)

สถานีวัดน้ำฝน ณ บ้านดอนแก้ว ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ เนื่องจากบริเวณลาดชันหลังโรงเรียนบ้านดอนแก้ว ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ พบร่องรอยการเคลื่อนตัวของมวลดินเป็นแนวยาวขึ้นไปสู่ยอดเขา และด้านล่างของลาดชันมีอาคารเรียนที่ยังมีการเรียนการสอนอยู่ ดังนั้น ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดน้ำฝนและความชื้นในดินเพื่อเก็บข้อมูลสำหรับการวิจัยพฤติกรรมการเกิดดินถล่มเนื่องจากฝนตกหนักและกำหนดเกณฑ์น้ำฝนสำหรับการเตือนภัยดินถล่มในพื้นที่ศึกษา ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ต่อไป

 

 

 

รายนามผู้ดูแลเว็บ : รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, นายดำรงค์ ปึ้งสุวรรณ, นายวรวัชร์ ตอวิวัฒน์, น.ส.มนันยา จันทศร, นายสิริศาสตร์ ยังแสนภู
Administration : Dr.Suttisak Soralump, Mr.Damrong Pungsuwan, Mr.Worawat Thowiwat, Miss Mananya Chantasorn, Mr.Sirisart Yangsanpu
Contect to : p_damrong2000@yahoo.com
Copy Right © 2009 All Right Reserve