หน้าแรก    |    เตือนภัยดินถล่ม    |    ข่าวสาร    |    สถานีวัดน้ำฝน มก.    |    บทความเผยแพร่    |    เว็บบอร์ด     ||    เกี่ยวกับเรา    |    GERD   
บทความทางด้านดินถล่ม

 

บทความทางด้านวิศวกรรมดินถล่ม (23/07/2553)
แหล่งสืบค้นข้อมูล ทางด้านวิศวกรรมดินถล่ม โดยข้อมูลจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก
  
 
พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงกำลังรับแรงเฉือนตามความชื้นของดินที่ผุสลายอยู่กับที่ของกลุ่มหินที่มีความอ่อนไหวต่อดินถล่มในประเทศไทย. (Shear Strength-Moisture Behavior of Residual Soils of Landslide Sensitive Rocks Group in Thailand) (12/05/2553)
วรวัชร์ ตอวิวัฒน์, สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
  
 
วิศวกรรมดินถล่ม (24/09/2552)
การพัฒนาองค์ความรู้เรื่องวิศวกรรมดินถล่มเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงภัยดินถล่ม
  
 
[ ดูหัวข้อทั้งหมด คลิกที่นี่ค่ะ ]
 

 

 

 

 

 

 

รายนามผู้ดูแลเว็บ : รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, นายดำรงค์ ปึ้งสุวรรณ, นายวรวัชร์ ตอวิวัฒน์, น.ส.มนันยา จันทศร, นายสิริศาสตร์ ยังแสนภู
Administration : Dr.Suttisak Soralump, Mr.Damrong Pungsuwan, Mr.Worawat Thowiwat, Miss Mananya Chantasorn, Mr.Sirisart Yangsanpu
Contect to : p_damrong2000@yahoo.com
Copy Right © 2009 All Right Reserve