หน้าแรก    |    เตือนภัยดินถล่ม    |    ข่าวสาร    |    สถานีวัดน้ำฝน มก.    |    บทความเผยแพร่    |    เว็บบอร์ด     ||    เกี่ยวกับเรา    |    GERD   
  หน้าหลัก / บทความทางด้านดินถล่ม / บทความ
บทความทางด้านดินถล่ม


บทความทางด้านวิศวกรรมดินถล่ม (23/07/2553)

พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงกำลังรับแรงเฉือนตามความชื้นของดินที่ผุสลายอยู่กับที่ของกลุ่มหินที่มีความอ่อนไหวต่อดินถล่มในประเทศไทย. (Shear Strength-Moisture Behavior of Residual Soils of Landslide Sensitive Rocks Group in Thailand) (12/05/2553)

วิศวกรรมดินถล่ม (24/09/2552)

 

 

รายนามผู้ดูแลเว็บ : รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, นายดำรงค์ ปึ้งสุวรรณ, นายวรวัชร์ ตอวิวัฒน์, น.ส.มนันยา จันทศร, นายสิริศาสตร์ ยังแสนภู
Administration : Dr.Suttisak Soralump, Mr.Damrong Pungsuwan, Mr.Worawat Thowiwat, Miss Mananya Chantasorn, Mr.Sirisart Yangsanpu
Contect to : p_damrong2000@yahoo.com
Copy Right © 2009 All Right Reserve